Ontruimingsplan is meer dan je denkt

In geval van nood heb je een ontruimingsplan nodig. Vaak denken mensen daarbij direct aan brand. Dat is ook een logische gedachte en een ontruimingsplan is zeker nodig bij brand, maar er zijn meer situaties waarbij een ontruimingsplan van pas kan komen. Bijvoorbeeld bij een bommelding, of deze nu wel of niet vals alarm is. Of bij wateroverlast of andere schade. Of een gaslek. Er zijn genoeg redenen om een ontruimingsplan in te moeten zetten. Een goed ontruimingsplan is dan ook belangrijk in ieder bedrijf.

Tekeningen

Voor een ontruimingsplan wordt het gebouw in kaart gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met nutsvoorzieningen zoals water, maar ook andere aspecten in het gebouw. Hierbij kun je denken aan gas, elektriciteit of brandbare stoffen. Deze vormen natuurlijk een potentieel risico in geval van ontruiming. In een ontruimingsplan wordt natuurlijk vooral de veilige route naar buiten bepaald, maar dat omvat meer aspecten dan je misschien zou denken. Ook taken van verantwoordelijke personen of werknemers zijn bijvoorbeeld onderdeel van het ontruimingsplan.

Taken

Een ontruimingsplan begint met een situatietekening. Ook de gegevens van het gebouw, de installaties en de organisatie horen bij het plan. Daarnaast zijn de alarmeringsprocedure en het stroomschema alarmering onderdeel van het ontruimingsplan. De wijze van ontruiming, de ontruimingsorganisatie, wat te doen bij brand en wat te doen bij een ontruimingsalarm horen hierbij. Daarnaast worden taken van verschillende personen opgenomen. Dit zijn onder andere de receptie en beveiliging, de hoofd BHV’er, de andere BHV’ers en de directie. Tot slot bevat het ontruimingsplan tekeningen van het gebouw, verklaringen van gebruikte symbolen en een logboek voor het ontruimingsplan.